PERUSTANUT ALPO TAMMI VUONNA 1954

design news tammi jewellery marble

design news

Tammi on yksilölliseen muotoiluun suuntautunut pieni ja kauneutta vaaliva korubrandi, jonka mallistot ovat myynnissä vain selektiivisesti valituissa alan liikkeissä.

Muotoilua ohjaa kauneuden ja kestävän tuotteen luominen. Materiaaleina työstetään jaloimpia metalleja, jotka ovat ikuisia.
 
BRANDi

B R A N D I  -

Tammi on täydellinen nimi kultaseppä Alpo Tammen 1954 aloittamalle tarinalle. Tammi edustaa ajanhenkistä ja omaleimaista korumuotoilua, jolle on ominaista upea jäljittelemätön kädenjälki. Tammella on vahvat juuret luoda kestävää kauneutta ja työstää laadukkaita materiaaleja. Tammen perintö elää vahvasti myös tänään ja sitä viedään eteenpäin samoin ajatuksin.


Inspiraatio

inspiraatio

Suomen ja erityisesti Turun saariston upea luonto ja sen kauneus on inspiroinut Tammen suunnittelijoita. Vesi, kivet ja kalliot sekä lumi ja valo ovat muotoutuneet Tammen kädenjälkeen.

Tammea inspiroi edelleen upea luonto, mutta myös kaikki muu kaunis, mikä meitä ympäröi. Kauneus antaa voimaa ja luo meille iloa luoda jotain merkityksellistä.


afrodite vintage rings Helsinki national museum

arvot ohjaavat korusuunnittelua

Tammi on luonut kauneutta vuodesta 1954, jolloin Alpo Tammi aloitti toimimaan omalla nimellään kultaseppänä.Alpo Tammen elämäntyötä viedään eteenpäin tänäänkin samoin ajatuksin.

Helsingin kansallismuseon Brilliant! -näyttelyssä esillä olleet Afrodite -vintage sormukset 60- ja 70-lukujen taitteesta ovat hieno esimerkki aikaa kestävän kauneuden ja muotoilun luomisesta. Niiden ottaminen uudelleen tuotantoon inspiroi yhä voimakkaammin suunnittelua, jonka arvoina ovat omaleimaisuus, jäljittelemättömyys, ajattomuus ja kauneus.

 


Together Yhdessa design Tammi Jewellery

ammattitaito

Tammi Jewellery on arvostettu yritys sekä kotimaassa, että kansainvälisesti. Alpo Tammelle myönnetty vuoden kultaseppä -tunnustus asettaa standardit tänäänkin korkealle työn laadulle oman vision vaalimiselle. 

Tammen elämäntyö on saanut myös valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Ammattitaitoa on vaalittu yrityksen taitavien korusuunnittelijoiden luotsaamana, tinkimättömyydellä ja pitkäjänteisyydellä.

Brandi kasvaa ja vahvistuu edelleen samoin kuin esikuvansa Tammi.